Zorgse – Een Kleinschalige Zorginstelling

We bieden begeleiding en 24-uurs zorg aan kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte, gedragsproblemen, ASS of ADHD. We zijn bereikbaar via contact@zorgse.nl of 0630918870.